Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác - 1
  • Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác - 2
  • Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác - 3
  • Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác - 4
  • Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác - 5
ĐẠO ĐỨC 2
BÀI 12:
LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC ( TIẾT 2)
HOẠT ĐỘNG 1: BÀY TỎ THÁI ĐỘ Ý KIẾN
Bài tập : Đánh dấu + vào ô trước những ý kiến mà em tán thành.
Mọi người đều cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.
Cư xử lịch sự khi đến nhà bạn bè,họ hàng, hàng xóm là không cần thiết
Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là tự trọng và tôn trọng chủ nhà
Chỉ người lớn mới cần lịch sự khi đến nhà người khác
Lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh
KẾT LUẬN:
Khi đến bất cứ nhà ai chúng ta đều cần phải lịch sự
HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Bài tập: Em sẽ ứng xử như thế nào trong mỗi tình huống sau:
Tình huống 1: Em sang nhà bạn chơi và thấy trong tủ nhà bạn có nhiều đồ chơi đẹp mà em rất thích
Tình huống 2: Em đang chơi ở nhà bạn thì đến giờ có phim hoạt hình. Em thích xem nhưng khi đó nhà bạn lại không bật ti vi.
Tình huống 3: Em sang nhà bạn chơi mới biết bà của bạn đang ốm mệt
TÌNH HUỐNG 1
Em sang nhà bạn chơi và thấy trong tủ nhà bạn có rất nhiều đồ chơi đẹp mà em rất thích.
Em cần hỏi mượn.Nếu được chủ nhà cho phép mới lấy ra chơi và phải giữu gìn cẩn thận.
TÌNH HUỐNG 2
Em đang chơi ở nhà bạn thì đến giờ có phim hoạt hình. Em thích xem nhưng khi đó nhà bạn lại không bật ti vi.
Em có thể đề nghị chủ nhà, không nên tự tiện bật ti vi khi chưa được phép.
TÌNH HUỐNG 3
Em sang nhà bạn chơi mới biết bà của bạn đang ốm mệt
Em nên hỏi thăm, đi nhẹ nói khẽ hoặc ra về ( chờ lúc khác sang chơi sau)
KẾT LUẬN:
Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện sự tôn trọng chủ nhà, thể hiện nếp sống văn minh
Trẻ em biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người yêu mến.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-07-27 11:11:00 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.17 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Đạo đức 2. Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác, . ĐẠO ĐỨC 2BÀI 12:LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC ( TIẾT 2)HOẠT ĐỘNG 1: BÀY TỎ THÁI ĐỘ Ý KIẾNBài tập : Đánh dấu + vào ô trước những ý kiến mà em tán thành.Mọi người đều cần cư xử lịch sự khi đến nhà ngườ

https://tailieuhoctap.com/baigiang/dao-duc-2-bai-12-lich-su-khi-den-nha-nguoi-khac.00u60q.html