thanh phần cơ giới đất trồng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • thanh phần cơ giới đất trồng - 1
  • thanh phần cơ giới đất trồng - 2
  • thanh phần cơ giới đất trồng - 3
  • thanh phần cơ giới đất trồng - 4
  • thanh phần cơ giới đất trồng - 5
Bài 2; Khái niệm về đất trồng
thành phần cơ giới
của đất trồng
Giáo viên ; CVT
Bài 2; khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
1.khái niệm về đất trồng
a.) đất trồng là gì ?
-là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩm
Bài;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
2.vai trò của đất trồng
? Trồng cây trông môi trường nước và môi trường đất có gì khác nhau .
Bài;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
-trồng trong nước cần giá đỡ còn trồng trong đất ko cần giá đỡ
*
-đất trồng cung cấp nước chất dinh dương
cho cây giup cây đứng
3.) thành phần của đất trồng
Bài ;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
Buổi học lớp 7a3 kết thúc
mời quý thầy(cô) nghỉ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-12-03 12:46:44 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.13 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng thanh phần cơ giới đất trồng, GDCD - GDNGLL 9. Bài 2; Khái niệm về đất trồngthành phần cơ giới của đất trồngGiáo viên ; CVTBài 2; khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng1.khái niệm về đất trồnga.) đất trồng là gì ?-là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩmBài;2 khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng2.vai trò của đất trồng? Trồng cây trông môi trường nước và môi trường đất có gì khác nhau .Bài;2 khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng-trồng trong nước cần

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/thanh-phan-co-gioi-dat-trong.apjx0q.html