Bài 2; Khái niệm về đất trồng
thành phần cơ giới
của đất trồng
Giáo viên ; CVT
Bài 2; khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
1.khái niệm về đất trồng
a.) đất trồng là gì ?
-là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và tạo ra sản phẩm
Bài;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
2.vai trò của đất trồng
? Trồng cây trông môi trường nước và môi trường đất có gì khác nhau .
Bài;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
-trồng trong nước cần giá đỡ còn trồng trong đất ko cần giá đỡ
*
-đất trồng cung cấp nước chất dinh dương
cho cây giup cây đứng
3.) thành phần của đất trồng
Bài ;2 khái niệm về đất trồng

thành phần của đất trồng
Buổi học lớp 7a3 kết thúc
mời quý thầy(cô) nghỉ