Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5

GDCD 8
Nhiệt liệt chào mừng
quý thầy cô cùng toàn thể các em về dự tiết học ngày hôm nay
Kiểm tra bài cũ :
Hãy nêu những hoạt động chính trị-xã hội mà trường em hoặc địa phương em tổ chức
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
I/ Đặt vấn đề :
1) Trang 20 SGK
2) Trang 20 SGK
Vịnh Hạ Long
3) Trang 20 SGK
Thượng Hải
a) Việt nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới ?
b) Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ ?
c) Theo em, chúng ta có cần phải tôn trọng,học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao ?
II/ Trả lời câu hỏi gợi ý :
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
*Vậy: Thế nào là tôn trọng và học hỏi
các dân tộc khác ?
1)Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền , lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc ; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế,văn hóa ,xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình .
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
2) Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về
kinh tế,khoa học-kỹ thuật, văn hóa,nghệ thuật , những công trình đặc sắc,những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc .
*Vì sao phải tôn trọng và học hỏi
các dân tộc khác ?
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Trang trại cà chua ở Mỹ
Khai thác dầu ở Nga
Đánh cá ở Mỹ
Hãng lắp ráp ô tô Huyudai Hàn Quốc
* Chúng ta học hỏi các dân tộc khác như thế nào ?
3/chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
*Luyện tập :
1/ Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hóa…,các công trình tiêu biểu của một số nước mà em biết?
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Tháp Effell Pari
(Pháp)
Trung tâm thương mại
(Mỹ)
Dân ca Nga
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Vạn lý trường thành (TQ)
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
2/Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới ? Nêu ví dụ.
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
3/Em không đồng ý với những việc làm nào ? Vì sao?
a) Bắt chước các kiểu quần áo,đầu tóc các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
b)Tìm hiểu phong tục,tập quán của các nước trên thế giới.
c) Chỉ xem phim,truyện nước ngoài;không xem phim,truyện của Việt Nam.
d) Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.
đ) Chỉ dùng hàng ngoại,chê hàng Việt Nam.
e) Không xem nghệ thuật dân tộc Việt nam.
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
*Dặn dò:
-Chép nội dung bài học vào tập .
-Làm bài tập 3-4 trang 22 SGK.
-Xem bài 1 đến bài 8 tuần sau kiểm tra 1 tiết.
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Chúc các em nhiều sức khỏe.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 21:23:40 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 4.21 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD 8. GDCD 8 Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô cùng toàn thể các em về dự tiết học ngày hôm nay Kiểm tra bài cũ :Hãy nêu những hoạt động chính trị-xã hội mà trường em hoặc địa phương em tổ chức Bài 8 Tiết 8T

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd8/bai-8-ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.k8b20q.html