TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lý 6

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 6

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 29. Thấu kính mỏng

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 28. Lăng kính

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 10. Nguồn âm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10 Nâng cao

Bài 14. Định luật I Niu-tơn

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

BÀI TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 27. Phản xạ toàn phần

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 51. Bài tập quang hình học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bàl 58. Tổng kết chương III: Quang học

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. CHUẨN Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

 • 5 tháng trước
 • 0