TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Vật lí 10 thế năng

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 11. Độ cao của âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 4. Biểu diễn lực

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

THAOGIANGOCHUBài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phần mềm

Casio FX580 VNx Portable

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 9 tháng trước
 • 1
Bài giảng