TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 24. Cường độ dòng điện

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 37. Máy biến thế

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 37. Máy biến thế

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 37. Máy biến thế

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 37. Máy biến thế

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 11. Độ cao của âm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 24. Cường độ dòng điện

 • 7 tháng trước
 • 0