TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí

Vật lý đại cương

 • 4 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Vật lí

MĨ THUẬT 6 ; BÀI MÀU SẮC

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Sắc ký hiệu năng cao

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Thiên văn tự chọn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Bài thuyết trình Nhà máy Nhiệt điện

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Vật lí

NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH MÀU

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí

SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí

Che bien thit muoi

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Spectroscopy

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
Vật lí

Lịch sử siêu dẫn nhiệt độ thấp

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Tế bào nhân sơ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ba pha

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Calip giới hạn

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí

dạy học dự án

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

nội dung quan trọng chương điên thcs

 • 4 năm trước
 • 10
Bài giảng
Vật lí

day học theo huong tich hop

 • 4 năm trước
 • 9
Bài giảng
Vật lí

Chương 2: Động lực học chất điểm

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

lý sinh: cảm giác âm

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Nguyễn Hữu Lăng VDK 8051

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

PROTON THERAPY

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

KHUC XA ANH SANG

 • 4 năm trước
 • 9
Bài giảng
Vật lí

Bài Tập cơ lượng tử 1

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

bai 2

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

thi nghiem vat ly

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Noi nang va su bien thien noi nag

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Thi nghiem mach dien

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

thí nghiệm vật lý

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

Phóng xạ gamma

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

vật lý đại cương

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

sấy phun

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Vật lí

sấy phun

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 1 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 5
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 2 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 3 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 4 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 5 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 7
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 6 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 7 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

ĐỀ 8 - LÝ - THI THỬ ĐH 2013

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

15 ĐỀ VẬT LÝ - THI THỬ ĐH 2013 - KEYS

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

cảm biến nhiệt độ

 • 5 năm trước
 • 11
Bài giảng
Vật lí

ly 10 luc hap dan

 • 5 năm trước
 • 10
Bài giảng
Vật lí

mot so hinh ve vat ly

 • 5 năm trước
 • 12
Bài giảng
Vật lí

khuc xa anh sang

 • 5 năm trước
 • 9
Bài giảng
Vật lí

ME OI XIN THU LOI

 • 5 năm trước
 • 19
Bài giảng
Vật lí

Cách Mạng Công Nghiệp và CM KHKT

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí

lơi hay y dep

 • 5 năm trước
 • 11