TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 51. Bài tập quang hình học

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 44. Thấu kính phân kì

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

THÂU KÍNH PHÂN KỲ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

sự tạo ảnh trên phim trong máy nh3

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 44. Thấu kính phân kì

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 44. Thấu kính phân kì

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 37. Máy biến thế

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

công thức t

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

 • một tháng trước
 • 0