TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 9

Bat tap van dung dinh luat om

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

tiết 6. Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Tiết 3 Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Vật lí lớp 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0