TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bom nguyên tử

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 19. Bài tập về sóng cơ

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 24. Sóng điện từ

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

 • 2 năm trước
 • 40
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

 • 2 năm trước
 • 2
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bài 14.sóng cơ - pt sóng

 • 2 năm trước
 • 14
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 23. Điện từ trường

 • 3 năm trước
 • 12
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tan săc anh sang

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 6 Dao động điều hòa

 • 4 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Chuyển động của vật rắn

 • 5 năm trước
 • 17
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

giao thoa song

 • 5 năm trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 57-phan ung nhiet hach

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 59- he mat troi

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phóng Xạ 12nc

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Nhiệt hạch 12 nâng cao

 • 5 năm trước
 • 15
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phan ung nhiet hach 12 nang cao

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

mau nguyen tu bo lop 12 co ban

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Do Dien Tu

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

 • 5 năm trước
 • 17
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia X

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tia X

 • 5 năm trước
 • 26
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

66 Tia hong ngoai

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

MẠCH R,L,C

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mạch R,L,C nối tiếp

 • 5 năm trước
 • 16
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử BO

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử Bo

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

49 MAY BIEN AP

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 46. Hien tuong quang dien trong

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

song diên từ

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHAN UNG PHAN HACH

 • 6 năm trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 58NC-Các hạt sơ cấp

 • 6 năm trước
 • 19