TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 20. Mạch dao động cơ bản

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 22. Sóng điện từ

 • 2 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 21. Điện từ trường

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Tia X

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Phong xa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 20. Mạch dao động

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Luyện tập sóng âm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

TỔNG KẾT CHƯƠNG II SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm tich hợp

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 4 tháng trước
 • 3
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Vật lý 12 tiết 26 bài tập

 • 4 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ tiet 1

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 5 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 9 tháng trước
 • 4
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

nguyễn đình thắng 10a5

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Phóng Xạ

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Phản ứng phân hạch

 • 10 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Vật lí 12

Phản Ứng Nhiệt Hạch

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

nội năng - thi GVG

 • 10 tháng trước
 • 0