TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 12 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 40. Các hạt sơ cấp

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 3. Con lắc đơn.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà t2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 28. Tia X

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. sóng dừng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 20. Mạch dao động cơ bản

 • 9 tháng trước
 • 1