TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 27. Cơ năng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 27. Cơ năng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Ôn tập động năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Chuyển động cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 22. Ngẫu lực

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 25. Động năng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 39. Độ ẩm của không khí

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 24. Công và công suất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

Vật lí 10 thế năng

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

File đề thi đường lên đỉnh Olympia

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

NEM NGANG

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

CHUYEN DONG THANG DEU

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 4 tháng trước
 • 0