TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 22. Ngẫu lực

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 25. Động năng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 39. Độ ẩm của không khí

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 24. Công và công suất

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Vật lí 10 thế năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

File đề thi đường lên đỉnh Olympia

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

NEM NGANG

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

CHUYEN DONG THANG DEU

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

VẬT LÍ 10- BÀI 20

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

BÀI 21-TIN HỌC 10

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 20.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 25. Động năng

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

LỰC HƯỚNG TÂM

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

LỰC HƯỚN TÂM

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

 • 2 tháng trước
 • 0