TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

bài 10 chương II - Vật lí 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 27. Cơ năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Động cơ nhiệt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 5. Chuyển động tròn đều

 • 3 tháng trước
 • 20
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 13. Lực ma sát

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

 • 6 tháng trước
 • 6
Bài giảng
Vật lí 10

bài 44 andehitxeton

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

bài 39 độ ẩm của không khí

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

ÔN TẬP HK II

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

 • 6 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 10

 • 6 tháng trước
 • 5
Bài giảng
Vật lí 10

nội năng - giáo án thi gv giỏi

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

nội năng- giáo án thi GV giỏi

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

bai 37 Cac hien tuong be mat cua chat long

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

 • 7 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng