TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 29. Thấu kính mỏng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 28. Lăng kính

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 10. Nguồn âm

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10 Nâng cao

Bài 14. Định luật I Niu-tơn

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

BÀI TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 27. Phản xạ toàn phần

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 51. Bài tập quang hình học

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bàl 58. Tổng kết chương III: Quang học

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. CHUẨN Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Vật lí 8

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 27. Phản xạ toàn phần

 • 25 ngày trước
 • 0