TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 1. Đo độ dài

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 6. Lực ma sát pp Trạm cần góp ý

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11 nâng cao

Bài 11. Pin và acquy

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 31. Mắt

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 16. Cơ năng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 6. Lực ma sát

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 40. Các hạt sơ cấp

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 8

Bài 4. Biểu diễn lực

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

vat li 8 - Tiết 7 Ôn tập

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật lỏng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 8. Điện năng. Công suất điện

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 7. Gương cầu lồi

 • 21 ngày trước
 • 0