TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 19. Từ trường

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 8. Gương cầu lõm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Máy cơ đơn giản

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 15. Công suất

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10 Nâng cao

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Ôn tập động năng

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 18. Hai loại điện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 18. Hai loại điện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Chuyển động cơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

ap suat chat long

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

bai ap suat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

bai cong suat

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 31. Mắt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Warehouse

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 16. Ròng rọc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 18. Hai loại điện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 22. Ngẫu lực

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • một tháng trước
 • 0