TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 9 Pin điện

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 11. Độ cao của âm

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 4. Biểu diễn lực

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng