TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 32. Kính lúp

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Vật lí 6. Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 9. Áp suất khí quyển

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 7

Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 7

Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 7

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 7

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 8

Bài 7. Áp suất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 8

Bài 7. Áp suất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 21. Nhiệt năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 8

Bài 21. Nhiệt năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 8

Bài 21. Nhiệt năng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 14. Lực hướng tâm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 14. Định luật về công

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

lý 9 bài 9-15

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

lý 9 bài 9-15

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lý 9

lý 9 bài 9-15

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

lý 9 bài 9-15

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

bài 36 sự nở vì nhiệt của chất rắn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

kính hiển vi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 28. Tia X

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lý 7

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thân mẫu

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

 • một tháng trước
 • 0