TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Vật lí hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

  • 9 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

  • 12 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 21. Nhiệt năng

  • 13 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

  • 14 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 8. Gương cầu lõm

  • 14 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 7. Gương cầu lồi

  • 14 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 9. Lực đàn hồi

  • 16 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 4. Biểu diễn lực

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 4. Sự rơi tự do

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 1. Chuyển động cơ

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 14. Định luật về công

  • 17 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 6.BIẾN TRỞ

  • 18 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

  • 22 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

  • 22 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 10

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

  • 22 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 9. Lực đàn hồi

  • 27 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

  • 27 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 6. Tụ điện

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Trò chơi powerpoint và các bài KNS cực chất

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 11

ôn tập định luật ôm cho đoạn mạch

  • một tháng trước
  • 1
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 13. Công cơ học

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 22. Dẫn nhiệt

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 6

Bài 1. Đo độ dài

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 1. Đo độ dài

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 6

Bài 1. Đo độ dài

  • một tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

  • 2 tháng trước
  • 1
Bài giảng
Vật lí 11

bài 27. Phản xạ toàn phần

  • 2 tháng trước
  • 1
Bài giảng
Bài giảng khác

48 bài KNS cực hay

  • 2 tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 32. Kính lúp

  • 2 tháng trước
  • 1
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

  • 3 tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

  • 3 tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

  • 3 tháng trước
  • 0
Bài giảng
Vật lý 9

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

  • 3 tháng trước
  • 0
Bài giảng