TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học Toán học 9 Đại số 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học Toán học 9 Đại số 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học Toán học 9 Đại số 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đại số 9

Phương trình bậc hai một ẩn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

phương trình bậc hai một ẩn số(t2)

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Đại số 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chuong 3 bai 2 trang 8

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất

 • 4 tháng trước
 • 0