Bài giảng Toán học Toán học 8 Hình học 8

Thư viện Bài giảng Toán học Toán học 8 Hình học 8
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 9 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Ôn tập Chương I. Tứ giác

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

ke hoach bai hoc duong trung binh hinh thang

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

ĐỐI XỨNG TRỤC

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §7. Hình bình hành

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §2. Hình thang

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §5. Diện tích hình thoi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §1. Tứ giác

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §3. Hình thang cân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §2. Hình thang

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Ôn tập Chương I. Tứ giác

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương II. §6. Diện tích đa giác

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §1. Tứ giác

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Tiết 22. Hình vuông

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học

Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

hình hộp chữ nhật (tiếp)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

hình hộp chữ nhật

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

the tich hinh hop chu nhat

 • 6 tháng trước
 • 0