TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hình học 9

tiết 37 góc ở tâm số đo cung hình học 9

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

LIÊN HỆ GIỮ CUNG VÀ DÂY

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Đại số 9

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Ôn tập học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chuong 3 bai 2 trang 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Ôn tập học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Các bài Luyện tập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0