TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đại số 9

Phương trình bậc hai một ẩn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

phương trình bậc hai một ẩn số(t2)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Tiết 49. Luyện tập về tứ giác nội tiếp

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

tu giac noi tiep

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Tiết 55 ôn tập chương 3 hình học lớp 9

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương I. §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

hinh hoc GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương I. §3. Bảng lượng giác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

kiem tra 1 tiet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

tiết 37 góc ở tâm số đo cung hình học 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

LIÊN HỆ GIỮ CUNG VÀ DÂY

 • 2 tháng trước
 • 0