TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Đại số 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hình học 9

de kiem tra kỳ 1tron bộ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

kiểm tra 15' đại số

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hình học 9

kiem tra chuong 1 hh 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Kiểm tra 1 tiết chương 1 (hình 9) 2 đề có đáp án

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

de th hki

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

nhac

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Toán học 9.Đại số 9- Tiết 13 - Luyện Tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §9. Căn bậc ba

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương II. §2. Đường kính và dây của đường tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương I. §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • 3 tháng trước
 • 22
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 4 tháng trước
 • 0