TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Các bài Luyện tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 9

toan hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

toan hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 9

bài 1 hình trụ hh9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

hinh non

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

hinh non-non cụt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

hinh non-non cụt

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

GIÁO ÁN THI GVDG HUYỆN 2012-2013 HÌNH 9 TIẾT 30

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

GIÁO ÁN THI GVDG HUYỆN 2012-2013 ĐẠI SỐ 8 T34

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

hinh hoc 9 HÌNH NÓN-NÓN CỤT

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

hinh hoc 9 HÌNH NÓN-NÓN CỤT

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Đề thi và đáp án vào lớp 10

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

HĐNGLL8

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 9

Bộ đồng hồ đếm ngược

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

Hùnh cầu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Ôn tập Chương III. Góc với đường tròn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

(Ôn tập HK2)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

(Ôn tập HK2)

 • 3 tháng trước
 • 0