Bài giảng Toán học 6

Thư viện Bài giảng Toán học 6
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 9 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

  • 9 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

  • 9 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng

  • 9 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Ôn tập Chương II. Số nguyên

  • 10 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính

  • 10 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

  • 10 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

  • 10 ngày trước
  • 1
bài giảng
Số học 6

tiet 24 _ ước và bội

  • 10 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

ve doan thang

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

ucc-boi cc

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

rung chuong vang

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

UC-BC

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

uoc chung va boi chung

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • 11 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 12 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 12 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

  • 12 ngày trước
  • 1
bài giảng
Số học 6

Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

  • 13 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

KHi nào AM + MB = AB - Thi GVDG cấp TP

  • 13 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

Chương II. §3. Số đo góc

  • 13 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

  • 13 ngày trước
  • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

  • 14 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 14 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 14 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 14 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 14 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 14 ngày trước
  • 1
bài giảng
Toán học 6

ÔN TẬP CHƯƠNG II

  • 16 ngày trước
  • 0
bài giảng
Toán học 6

ÔN TẬP CHƯƠNG II

  • 16 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

ba diem thang hang hoàng hòa

  • 17 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • 17 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

Các bài Luyện tập

  • 18 ngày trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

  • 18 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 20 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

  • 25 ngày trước
  • 1
bài giảng
Số học 6

Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân

  • 26 ngày trước
  • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 6

Chương I. §6. Phép trừ và phép chia

  • một tháng trước
  • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §6. Phép trừ và phép chia

  • một tháng trước
  • 0
bài giảng
Toán học 6

Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân

  • một tháng trước
  • 0