TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Luyện tập hình học 6 tiết 6_tia

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §3. Số đo góc

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §10. Phép nhân phân số

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §6. Phép trừ và phép chia

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §5. Tia

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §5. Tia

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §17. Ước chung lớn nhất. 2019

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 6

Bai giang thi GVG 2012 tiet 98 so học lớp 6.

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Bai giang thi GVG 2012 tiet 98 so học lớp 6.

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

 • 25 ngày trước
 • 0