TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương I. §3. Bảng lượng giác

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §3. Số đo góc

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §4. Rút gọn phân số

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 11

Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §7. Phép cộng phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

nho cac thay co giai giup em

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §5. Diện tích hình thoi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §2. Phân số bằng nhau

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 12

Chương II. §2. Mặt cầu

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 12

Chương II. §2. Mặt cầu

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương III. §3. Cấp số cộng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Giải tích 12

Chương I. §2. Cực trị của hàm số

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §5. Diện tích hình thoi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
ĐS-GT 11

Ôn tập Chương IV. Giới hạn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §10. Nhân hai số nguyên khác dấu

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương IV. §5. Dấu của tam thức bậc hai

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §8. Đường tròn

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §2. Góc

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

kiem tra 1 tiet

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Giải tích 12

Ứng dụng của tích phân trong hình học

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §4. Phương trình tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §6. Tam giác cân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §2. Góc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Tính chất đường phân giác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §4. Phương trình tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương IV. §3. Hàm số liên tục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Góc ở tâm- số đo cung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §4. Phương trình tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng