TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương III. §4. Cấp số nhân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số

Ôn tập HK1 Tiết 37,38

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §6. So sánh phân số

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương III. §3. Cấp số cộng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §8. Đường tròn

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 8

Chương III. §1. Mở đầu về phương trình

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §10. Làm tròn số

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương IV. §1. Bất đẳng thức

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Tổng hợp các dạng bài tập học kỳ I toán 6

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Ôn tập học kỳ I Toán 8( các dạng bài tập)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Hình thang

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10

Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 10 Nâng cao

Chương II. §3. Hệ thức lượng trong tam giác

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §3. Nhân, chia số hữu tỉ

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §12. Số thực

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

so sanh phan so

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §2. Tập hợp các số nguyên

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 12

Chương III. §2. Phương trình mặt phẳng

 • một tháng trước
 • 0