TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Giải tích 12

Chương III. §2. Tích phân

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10

Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

48 bài giáo duck kỹ năng sống cực hay

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương I. §1. Mệnh đề

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 8

Hình học 8. Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

Hình học 8. Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

Hình học 8. Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương I. §1. Hàm số lượng giác

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Các bài Luyện tập

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §2. Cộng, trừ số hữu tỉ

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

sơ đồ tư duy toán 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 7

Hình học 7. Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 7

Hình học 7. Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 7

Hình học 7. Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 7

Hình học 7. Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

hinh hoc 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

toan hoc 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

toan hoc 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng