TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

ÔN TẬP CHƯƠNG I

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Luyện tập hình học 6 tiết 6_tia

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 11

Chương I. §8. Phép đồng dạng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10 Nâng cao

Chương III. §4. Đường tròn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Giải tích 12

Chương II. §2. Hàm số lũy thừa

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 11 Nâng cao

Chương I. §6. Phép vị tự

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

Chương II. §1. Phân thức đại số

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 8

Chương II. §1. Phân thức đại số

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 6

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 13 ngày trước
 • 0