Bài giảng Toán học

Thư viện Bài giảng Toán học
bài giảng
Bài giảng

một số dan tộc ở tây nguyên

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 9 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 7

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chia đơn thức cho đơn thức

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Đại số 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 9

dai so 9 Tiết 11 Luyện Tập

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Ôn tập Chương II. Số nguyên

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 9

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 12

Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoay

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

tiet 24 _ ước và bội

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 9

Đại số 9

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đại số 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 6

ve doan thang

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

ucc-boi cc

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

rung chuong vang

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

UC-BC

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

uoc chung va boi chung

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Chương I. §8. Đối xứng tâm

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng