TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §1. Tứ giác

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 10

Ôn tập Chương V. Thống kê

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10 Nâng cao

Chương IV. §7. Bất phương trình bậc hai

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương III. Thống kê

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương III. §4. Số trung bình cộng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương III. §4. Số trung bình cộng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương III. §3. Biểu đồ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương III. §3. Biểu đồ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §5. Hàm số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §5. Hàm số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §1. Đại lượng tỉ lệ thuận

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §12. Số thực

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §12. Số thực

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §10. Làm tròn số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §10. Làm tròn số

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §7. Tỉ lệ thức

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §7. Tỉ lệ thức

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

 • 9 ngày trước
 • 0