TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 9

Hùnh cầu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §16. Tìm tỉ số của hai số

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Ôn tập Chương III. Góc với đường tròn

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

(Ôn tập HK2)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 9

(Ôn tập HK2)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán 9

(Ôn tập HK2)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Chương IV. §4. Hình lăng trụ đứng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

tinh chat 3 duong cao hinh hoc 7

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §7. Đa thức một biến

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Làm quen với Toán (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (2 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương III. §3. Biểu đồ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng điện tử khối Mầm non

mam non 25-36 tháng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng