TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Toán học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Giải tích 12

Chương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 12

Ôn tập Chương I. Khối đa diện

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chuong 3 bai 2 trang 8

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

toan hoc 6

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §7. Phép trừ hai số nguyên

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Ôn tập học kì I

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §10. Làm tròn số

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

on tap chuong 2 dai so 7

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

chuong 1

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §4. Diện tích hình thang

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §12. Phép chia phân số

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Các bài Luyện tập

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §3. Diện tích tam giác

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §5. Cộng hai số nguyên khác dấu

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §3. Diện tích tam giác

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 8

Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

 • 16 ngày trước
 • 0