TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN |_TIẾT 57.

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B13 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

NguyenHoaiNhan-Lop9.5-2018-2019

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn thị Hồng Đào 9.5

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài 13 Thông tin đa phương tiện

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B12 Thông tin đa phương tiện

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9. Bài thực hành số 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Một số danh lam thắng cảnh ở Việt Nam

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0