TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

câu hỏi vui trung thu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

câu hỏi vui trung thu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

câu hỏi vui trung thu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
B3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Tin học 9.tron bo

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 9

tin hoc 9 Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài 1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
B2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 5 tháng trước
 • 0