TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài làm HS

trần yến linh 9.5

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Trần Nguyễn Bảo Trâm 9.5 2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bai giảng tin học 7 trọn bộ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

bài giảng tin học 9 trọn bộ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

bài giảng tin học 8 trọn bộ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

NguyenThiHongThi_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

BTH chủ đề 7 Kỳ quantheses giới

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

BTH Chủ đề ATGT

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

BTH chủ đề tự chọn

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Gia Triệu 9.5

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

ngothuyvy-9.5-2018_2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

huynhthingochau_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Nguyen Thanh Thao_lop9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

nguyenphantuyentuyen_lop 9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

PhanChiCuong_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài làm HS

phanducanh_lop9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài làm HS

trần yến linh lớp 9.5

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

dangthithanhthao_lop9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

DuongThiThanhThuy_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

NguyenDiuMinhPhuong_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

phan thi my duyen lop 9.5 2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Huỳnh Phạm Tú Uyên_9.5_2018-2019

 • 4 tháng trước
 • 0