TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Một số danh lam thắng cảnh ở Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

BÀI 9: ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

CC- SYSTEM

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Power poit 2010

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

word 2010

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Excel 2010

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 4 tháng trước
 • 2