TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 8

LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ATOMY

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

tron bo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 5 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số tiết 2

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số (T1) PP mới hay

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 53

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Tổng kết câu lệnh lặp

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

trọn bộ

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

trọn bộ

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Ôn tập kỳ 1 Tin học 8.

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 11 tháng trước
 • 0