TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 8 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

trọn bộ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Ôn tập kỳ 1 Tin học 8.

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện (tiết 2)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện(t20

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 8

Hướng dẫn học sinh viết thuật toán

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bai giang anatomy

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Tin học 6. ÔN TẬP

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình (t2)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 15

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài tập

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Tin học8. Làm quen với SCratch

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 7 tháng trước
 • 7