TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 7 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bai 7 cau lenh lap

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Ôn tập tin học 7 kỳ 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

bài thực hành số 5 tin học 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

tiết 17 bai tap

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính (tt)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

bài 6. định dạng trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài tập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Tiết 2 Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

tin hoc 7

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

tin 7

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3.Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0