Bài giảng Tin học 6

Thư viện Bài giảng Tin học 6
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

học toán với phần mềm geogebra

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 6 Học gõ mười ngón

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

tin hoc 6 Geogebra

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 8. Quan sát Hệ Mặt Trời

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Luyện tập chuột

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài 8 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
B8 Quan sát trái đátvà các vì sao trong hệ mặt trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 7 Quan Sát Hệ Mặt Trời tiết 2

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 7 Quan Sát Hệ Mặt Trời tiết 2

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 7 Quan Sát Hệ Mặt Trời tiết 2

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Chủ đề 2: Máy tính và ứng dụng _2018-2019

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 6 Học gõ mười ngón

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
B6 Học gõ mười ngón

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón (T1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón (T1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón (T1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón (T1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Chủ đề 4 Phần mếm máy tính

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tin học 6- Chủ đề 3 phần cứng máy tính

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học (t1)

 • 23 ngày trước
 • 0