TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 6 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

chủ đề 4: PHẦN MÊM MÁY TÍNH

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 3. Bảng điểm của em

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài 8 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B8 Quan sát trái đátvà các vì sao trong hệ mặt trời

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

GIÁO ÁN POWERPOINT CẢ NĂM MỚI NHẤT

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

CHU DE 3 PHAN CUNG MAY TINH

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

ON TAP CHƯƠNG I

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài 6 Học gõ mười ngón

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài 5 Luyện tập chuột

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B6 Học gõ mười ngón

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B5 Luyện tập chuột

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0