TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 11 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

bài 12- kiểu xâu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Trò chơi

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài tập và thực hành 6

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Chèn các đối tượng đặc biệt (GDTX)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Một số chức năng khác

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu (t1)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Chiếc nón kỳ diệu hay nhất

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 19. Thư viện chương trình con chuẩn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 5. Khai báo biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

tin 11 HK I

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

tin học 11 HK I

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

BÀI 8- TIN HỌC 11

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

kiểu mảng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Tiết 12. Bài tập chương II

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 5. Khai báo biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Làm việc với bảng trong văn bản

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

ĐỊNH DANG VĂN BẢN

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

câu hỏi và tập trang 35

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • 5 tháng trước
 • 0