TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 17. Một số chức năng khác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0