TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu(đổi cơ số)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán tổ 1 10a4

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Tin học 11.nghe

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 7. Phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 1 Tin 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 1,2. Tin học là một ngành khoa học

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

khái niệm soạn thảo vb

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học ptth

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học ptth

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Tin học 10 Định dạng kiểu danh sách

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • 7 tháng trước
 • 1