TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0