TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Tin học 10 Định dạng kiểu danh sách

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

TRỌN BỘ MA TRẬN _ ĐỀ _ ĐÁP ÁN _ TIN HỌC 10 _ HK2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 17. Một số chức năng khác theo Word 2010

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

tin học 10 - bài 8 và 9

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 3 tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 10

Bài 17. Một số chức năng khác

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 3 tháng trước
 • 0