TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lap trinh c

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 12

tin hoc 12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

ôn tập kỳ 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

ôn tập kỳ 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

khái niệm soạn thảo vb

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. TONG HOP HAM EXCELL

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng - tiết 2

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0