TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn tin học 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Power Point

lop 10 Tâm lí học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Power Point

Nguyen Minh Tuan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 15

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

học toán với phần mềm geogebra

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

luyen tu va cau 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Power Point

luyen tu va cau

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

luyen tu va cau

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

tap do lop 5

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Power Point

toan lop 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

tap doc lop 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

đia ly lop5 tuan 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

PowerPoint.tap doc tuan 4 lop 5

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Power Point

lích su lọp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6 Học gõ mười ngón

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • một tháng trước
 • 1