TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

bài 12- kiểu xâu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 8. Em viết báo tường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Trò chơi

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 8

Bài tập tiết 53

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Tổng kết câu lệnh lặp

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản tiết 1

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Ôn tập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Tiết 49 Ôn tập

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 18 ngày trước
 • 0