TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tin học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

khái niệm soạn thảo vb

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. TONG HOP HAM EXCELL

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 10

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng - tiết 2

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 11

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học ptth

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học ptth

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

trần yến linh 9.5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài làm HS

Trần Nguyễn Bảo Trâm 9.5 2018-2019

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0