TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tư liệu

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC MỚI

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5. Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Số thập phân bằng nhau

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo thời gian

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5. Thời gian

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 175

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 169

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 169

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 167

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0