TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Toán học 5

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 31

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 31

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Toán học 5

khái niệm số thập phận ( tiết 1)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung trang 31, tiết 1

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Vận tốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 30

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 43

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Số thập phân bằng nhau

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 43

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tổng nhiều số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 30

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 30

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 28

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Héc - ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về phân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 31

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 38

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tổng nhiều số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 100

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hỗn số

 • một tháng trước
 • 0