TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình lập phương

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Mét khối

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tròn. Đường tròn

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 113

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Toán lớp 5. Luyện tập chung Trang 95

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 100

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 99

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 100

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình thang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • một tháng trước
 • 0