TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 23. Sắt, gang, thép

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học 5. Bài 2-3. Nam hay nữ?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học 5. Bài 1. Sự sinh sản

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 15. Phòng bệnh viêm gan A

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 55. Sự sinh sản của động vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 22. Tre, mây, song

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 23. Sắt, gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 11. Dùng thuốc an toàn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 23. Sắt, gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học 5.Bảo vệ môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 62. Môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 61. Ôn tập: Thực vật và động vật

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 62. Môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 2-3. Nam hay nữ?

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 2-3. Nam hay nữ?

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 2-3. Nam hay nữ?

 • 4 tháng trước
 • 0