TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 41. Năng lượng mặt trời

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 30. Cao su

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 41. Năng lượng mặt trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học lớp 5- Tiết 37 Hỗn hợp và dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 30. Cao su

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

khoa học 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 40. Năng lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 37. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 41. Năng lượng mặt trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 31. Chất dẻo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 37. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 37. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 40. Năng lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 5

Gốm xây dung, gạch ngói.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 25. Nhôm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 37. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • một tháng trước
 • 0