TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định.

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 36. Hỗn hợp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 23. Sắt, gang, thép

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 2. MRVT: Tổ quốc

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lớp 2: Bài Sinh nhật bạn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you? - Lesson 1

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tư liệu

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC MỚI

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Đạo đức 5. Bài 1. Em là học sinh lớp 5

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Đạo đức 5. Bài 1. Em là học sinh lớp 5

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

ke chuyen 5

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Kĩ thuật 5. Bài 1. Đính khuy hai lỗ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học 5. Bài 2-3. Nam hay nữ?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Khoa học 5. Bài 1. Sự sinh sản

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

TOÁN

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5. Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khác

Chính trị hè 2019

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khác

NQ 36 Chiến lược kinh tế biển

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khác

Chuyên đề về Bác

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

TUẦN 1 THƯ GỬI CÁC HS-NGUYỄN LƯƠNG NGỌC YẾN

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

tuần 1 LÝ TỰ TRỌNG - NGUYỄN LƯƠNG NGỌC YẾNN

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Số thập phân bằng nhau

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Phương pháp dạy học theo dự án

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 25. Cửa sông

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng