TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 6. Đất và rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 7. Cây cỏ nước Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 7 Luyện tập tả cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 15. Phòng bệnh viêm gan A

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 7 Tiết 2. Luyện tập tả cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 26. Đá vôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 7. Cây cỏ nước Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 9. Em yêu quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 38

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 141

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 26. Đá vôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 50

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 64

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13. Người gác rừng tí hon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 14. Phòng bệnh viêm não

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Trước cổng trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • một tháng trước
 • 0