TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo thời gian

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 4. Did you go to the party?

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 17. What would you like to eat?

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 59. Sự sinh sản của thú

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo thời gian

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Vận tốc

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 43

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo diện tích

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 57. Sự sinh sản của ếch

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về số thập phân

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo diện tích

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo thể tích

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 38

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 38

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 72

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 72

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa

 • 21 ngày trước
 • 0