TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 12. Em yêu hòa bình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 21. Một số nước ở châu Âu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 23. Nhớ-viết: Cao Bằng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Chú đi tuần

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Phân xử tài tình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình lập phương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Phân xử tài tình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Mét khối

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 21. Một số nước ở châu Âu

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tròn. Đường tròn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. MRVT: Hoà bình

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Review 3

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 18. Châu Á (tiếp theo)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 41. Năng lượng mặt trời

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

 • 23 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 1. What's your address?

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 113

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 12. Hành trình của bầy ong

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 22. Ôn tập văn kể chuyện

 • 26 ngày trước
 • 0