TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 14. Chú Đất Nung

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Con gái

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
tập đọc 1

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 32. Vương quốc vắng nụ cười

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
tập đọc 2

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

 • một tháng trước
 • 0