TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 23. Hoa học trò

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 23. Hoa học trò

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 24. Vẽ về cuộc sống an toàn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 23. Hoa học trò

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 31. Con chuồn chuồn nước

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Chợ Tết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • một tháng trước
 • 0