TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 7. Ở Vương quốc Tương Lai

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 7. Trung thu độc lập

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Ăn mầm đá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 33. Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 4. Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 33. Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 4. Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 4. Tuần 7. Trung thu độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Luyện từ và câu 4. Tuần 11. Tính từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Ăn mầm đá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Ăn mầm đá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 34. Tiếng cười là liều thuốc bổ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • một tháng trước
 • 0