TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 4

Lịch sử địa phương

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Lịch sử 4.Lịch sử địa phương

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

tap doc 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 20. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Lịch sư 4.

 • một tháng trước
 • 0