TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 29. Tổng kết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 29. Tổng kết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Lịch sử địa phương tỉnh Đăk Lăk lớp 4

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 29. Tổng kết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 29. Tổng kết

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 28. Kinh thành Huế

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử

Bài 21. GVG Trịnh - Nguyễn phân tranh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Địa phương

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Lịch sử địa phương

 • 4 tháng trước
 • 0