TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

chua thoi li

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Luyện từ và câu lớp 4

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 20. Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 12. Nhà Trần thành lập

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • 2 tháng trước
 • 0