TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 1. Con người cần gì để sống?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 1. Thế nào là kể chuyện?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 4

Unit 3. Dinnertime

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 3. What day is it today? Lesson 2

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 4

CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Ki-lô-mét vuông

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 4

Unit 2. Our new thing - Lesson 1

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 4

Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 4

Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 1. Con người cần gì để sống? ...

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 1. Trung thực trong học tập

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

tập đọc

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kĩ thuật 4

Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Triệu và lớp triệu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh các số có nhiều chữ số

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Hàng và lớp

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 10

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Các số có sáu chữ số

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 7

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa một chữ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ...

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 16

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Dãy số tự nhiên

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 2. Vẽ hoa, lá

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Thương có chữ số 0

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có hai chữ số

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có hai chữ số

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Bảng đơn vị đo khối lượng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa một chữ

 • một tháng trước
 • 0