TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 3

Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Tiếng ru

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Mưa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 32. Cuốn sổ tay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 33. Mặt trời xanh của tôi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 33. Cóc kiện Trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Bài tập làm văn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 33. Cóc kiện Trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 11. Vẽ quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

tap doc 3

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Ông ngoại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Cuộc họp của chữ viết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Người mẹ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Ông ngoại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Bài tập làm văn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 2. Cô giáo tí hon

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Rước đèn ông sao

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Chiếc áo len

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 32. Cuốn sổ tay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 32. Mè hoa lượn sóng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 31. Bài hát trồng cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Một mái nhà chung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cùng vui chơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Chiếc áo len

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 10. Thư gửi bà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Ông ngoại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Ông ngoại

 • một tháng trước
 • 0