TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 31. Nghe-viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 30. Nghe-viết: Liên hợp quốc

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 17. Nghe-viết: Vầng trăng quê em

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 31. Nhớ-viết: Bài hát trồng cây

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

chinh ta 3 Tuần 14- Nghe -viết Người liên lạc nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 28. Nhớ-viết: Cùng vui chơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 15. Nghe-viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Tiếng đàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Đối đáp với vua

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 24. Nghe-viết: Đối đáp với vua

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

chinh ta 3

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ông sao

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Trần Bình Trọng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Một nhà thông thái

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • 3 tháng trước
 • 0