TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 20. Nghe-viết: Ở lại với chiến khu

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Trần Bình Trọng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Hai Bà Trưng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương ruột thịt

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 6. Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 5. Tập chép: Mùa thu của em

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 5. Nghe-viết: Người lính dũng cảm

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 3. Tập chép: Chị em

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 3. Nghe-viết: Chiếc áo len

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Ai có lỗi?

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Nghe-viết: Chơi chuyền

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Tập chép: Cậu bé thông minh

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 34. Nghe-viết: Dòng suối thức

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nội

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 33. Nghe-viết: Cóc kiện Trời

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 30. Nghe-viết: Liên hợp quốc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 31. Nghe-viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 30. Nghe-viết: Liên hợp quốc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 31. Nghe-viết: Bác sĩ Y-éc-xanh

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 30. Nghe-viết: Liên hợp quốc

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 17. Nghe-viết: Vầng trăng quê em

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • 4 tháng trước
 • 0