TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Chính tả 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ông sao

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Trần Bình Trọng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Một nhà thông thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Hai Bà Trưng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Vàm cỏ Đông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 25. Nghe-viết: Hội vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Chính tả 3.tuần 16 Về quê ngoại

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 8. Nhớ-viết: Tiếng ru

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 5. Tập chép: Mùa thu của em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nhớ-viết: Về quê ngoại

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 14. Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Vàm cỏ Đông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nhớ-viết: Vẽ quê hương

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương ruột thịt

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 14. Nghe-viết: Người liên lạc nhỏ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 21. Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 17. Nghe-viết: Vầng trăng quê em

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 14. Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 1. Tập chép: Cậu bé thông minh

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 15. Nghe-viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 14. Nghe-viết: Người liên lạc nhỏ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 15. Nghe-viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 12. Nghe-viết: Chiều trên sông Hương

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 11. Nghe-viết: Tiếng hò trên sông

 • 3 tháng trước
 • 0