TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 50. Côn trùng

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 51. Tôm, cua

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 8. Kể về người hàng xóm

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 16: Do you have any pets?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Giáo dục Công dân 7. Bài 11. Tự tin

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cùng vui chơi

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 100 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tiền Việt Nam

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 3 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Rước đèn ông sao

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 52. Cá

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Rước đèn ông sao

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Số 100 000 - Luyện tập

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CDD4.Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu PowerPoint

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 4 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Hình chữ nhật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Rước đèn ông sao

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 52. Cá

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 28. Nhớ-viết: Cùng vui chơi

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 28. Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cùng vui chơi

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Toán 3

 • 6 ngày trước
 • 0