TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng nhân

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập về hình học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 1: Hello

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 32. Người đi săn và con vượn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tập đọc 3 Buổi học thể dục.

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vi deo lop 3

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 6

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ3. Bài 2. Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Lớp 3,4,5 : Câu hỏi giao lưu tiếng Việt

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 50. Côn trùng

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với thống kê số liệu

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 67. Bề mặt lục địa

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 66. Bề mặt Trái Đất

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 3

Tuần 33. Cóc kiện Trời

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Các CT khác

tieng anh chu de

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 17. Ôn tập chương III và chương IV

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tiền Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 3. Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0