TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 15. Vệ sinh thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tìm số chia

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 6. Kể lại buổi đầu em đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 49. Động vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 45. Lá cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

THÂN CÂY

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 10: What do you do at break time?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết và phép chia có dư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 7. Bận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 5. Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 6. Kể lại buổi đầu em đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ1. Bài 6. Thư mục

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Gấp một số lên nhiều lần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Vệ sinh hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết, phép chia có dư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Giảm đi một số lần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 4 quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 8. Ôn chữ hoa: G

 • một tháng trước
 • 0