TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 2 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

12 trừ đi một số: 12 - 8

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Số hạng - Tổng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 2. Chào hỏi. Tự giới thiệu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Phép cộng có tổng bằng 100

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 3. Tập chép: Bạn của Nai nhỏ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 3. Nghe-viết: Gọi bạn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 3. Gọi bạn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 29. Những quả đào

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Các CT khác

Các chương trình khác (Lớp 2) Tiny talk 1B

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 2. Làm việc thật là vui

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 1. Học tập, sinh hoạt đúng giờ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 2

Unit 2. He’s happy

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

9 cộng với một số: 9+5

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 181

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 180

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về hình học

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

tu nhien va xa hoi 2

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 1. Cơ quan vận động

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 31. Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 1. Từ và câu

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 164

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 3. Nghe-viết: Gọi bạn

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa xuân đến

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

(Chủ đề 4. Hộp màu của em- Tiết 2)

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

So sánh các số có ba chữ số

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 134

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 24. Voi nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Ngày hôm qua đâu rồi?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 19. Thư Trung thu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm một số hạng trong một tổng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 129

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm số bị chia

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 21. Chim sơn ca và bông cúc trắng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 11. Bà cháu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 127

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Giờ, phút

 • một tháng trước
 • 0