TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
First Friends 1

Unit 2. My classroom

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 16. Ôn tập

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Chủ đề 8. Bình hoa xinh xắn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Rung chuông vàng khoi tiểu học

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 11. Ôn tập

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 77. ăc, âc

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 75. Ôn tập

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 74. uôt, ươt

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Tiết học đầu tiên

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 9

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 50. uôn, ươn

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 1. e

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng dạng 14+3

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng dạng 14+3

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng dạng 14+3

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng dạng 14+3

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Số 7

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Số 7

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Số 7

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Số 7

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Chính tả 1. Tuần 3. Nhà bà ngoại

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 1. Tuần 3. Nhà bà ngoại

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 1. Tuần 3. Nhà bà ngoại

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 1. Tuần 3. Nhà bà ngoại

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Bài 87. ep, êp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Bài 87. ep, êp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 87. ep, êp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Bài 87. ep, êp

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 1. Tuần 1. Trường em

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Tập đọc 1. Tuần 1. Trường em

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 1. Tuần 1. Trường em

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 1. Tuần 1. Trường em

 • 29 ngày trước
 • 0