TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 102. uynh, uych

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 101. uât, uyêt

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 100. uân, uyên

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Học vần 1

Bài 99. uơ, uya

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 98. uê, uy

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 97. Ôn tập

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 96. oat, oăt

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 95. oanh, oach

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 22. Cây rau

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 22. Cây rau

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 23. Cây hoa

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 24. Cây gỗ

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bài toán có lời văn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Các số tròn chục luyện tập

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 124

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 114

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 113

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ dạng 17-7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 2. b

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 2. b

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 22. Cây rau

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 1

Tuần 3. Nhà bà ngoại

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 1

Bảng các số từ 1 đến 100

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờ

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 10. Em và các bạn

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

Bài 16. Ôn tập chương II: Kĩ thuật gấp hình

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 4

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 111

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 33. ôi, ơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Tự nhiên xà Xã hội bài 20

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ dạng 17-3

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 1

Bộ gõ cơ thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 9. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Hai mươi. Hai chục

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 109

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng dạng 14+3

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

toán lơp 1 phep trừ trong phạm vi 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 125

 • một tháng trước
 • 0