TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 3. Viết thư

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Họp PHHS đầu năm học.

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 10

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 3 Bạn của Nai Nhỏ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 27. Câu khiến

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 1. Lý Tự Trọng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 1. Nước Văn Lang

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 8

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tìm số trung bình cộng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 2. Nước Âu Lạc

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

29 + 5

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

38 + 25

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuẩn 1- tiết 2 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 18

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 5

sáng tạo với những chiếc lá

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Số 0 trong phép cộng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

luyện tập chung tuần 16 .

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 2. Trao đổi chất ở người

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 2. Ai có lỗi?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 4. Từ ghép và từ láy

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 2. Dấu hai chấm

 • 8 ngày trước
 • 0