TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20. Tả người (Kiểm tra viết)

 • 3 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 114

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập về tính diện tích

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 22. Ôn chữ hoa: P

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 22. Nghe-viết: Ê-đi-xơn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Cái cầu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 14. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 41. Thân cây

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

am nhac 5 Học hát bài Hát mừng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Cộng các số tròn chục

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Rút gọn phân số

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 102

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 21. Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 37. Tại sao có gió?

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Các số tròn chục

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Nhà ảo thuật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 3

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 32. Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 4 ngày trước
 • 0