Bài giảng Tiểu Học

Thư viện Bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Biểu đồ

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 2

toán lớp 2 bài số bị chia

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ1. Bài 6. Thư mục

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

ôn tập về tả cây cối

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

47 + 25

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 5. Nấu cơm

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

ngữ pháp tiếng anh

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 67. Ôn tập

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 43

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 5. Can you swim?

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 53. ăng, âng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và xã hội

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 6. Tiêu hoá thức ăn

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • 4 ngày trước
 • 0