TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

luyên tap trang 46

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 37

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Dấu ngoặc kép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Dấu ngoặc kép

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 4

Tuần 8. Nghe-viết: Trung thu độc lập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 6. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 16. Ăn uống khi bị bệnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 5. Cơ quan tiêu hoá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 15. Vệ sinh thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tìm số chia

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

11 trừ đi một số: 11 - 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

tap doc 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 3

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 7. Thời khoá biểu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 11. Gia đình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 10. Em và các bạn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 26. y, tr

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 36. ay, â-ây

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 1

Những con cá đáng yêu lớp 1 đan mạch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 7. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Chính ta lớp 2: Bé Hoa

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi

 • một tháng trước
 • 0