TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 1

Trừ các số tròn chục

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 125

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Toán học 3

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

lop 1

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 25. Châu Mĩ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 6. How many lessons do you have today?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 15. What would you like to be in the future?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

lop 4 - báo cáo

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 2. HH: Em yêu hòa bình

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 1

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về hình học

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về đại lượng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 166

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 165

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 160

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

Bài 31. Trang trí hình vuông

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 5

Mĩ thuật 4 Chủ đề 3 Nggày hội hóa trang

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 1

ÔN TẬP BÀI HÁT HÒA BÌNH CHO BÉ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc

ÔN TẬP BÀI HÁT HÒA BÌNH CHO BÉ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc

ÔN TẬP BÀI HÁT HÒA BÌNH CHO BÉ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 1

ÔN TẬP BÀI HÁT HÒA BÌNH CHO BÉ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 43. Rễ cây

 • 9 ngày trước
 • 0