TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 8. What are you reading?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm một số hạng trong một tổng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 129

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm số bị chia

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 5. Máy tính trong đời sống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 3. Bàn phím máy tính

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 2. Thông tin xung quanh ta

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 21. Chim sơn ca và bông cúc trắng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 11. Bà cháu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - VÒNG QUAY

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 127

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Dãy số tự nhiên

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 10

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 2. Trao đổi chất ở người

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Các số có sáu chữ số

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 14. Bảo vệ môi trường

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tính giá trị của biểu thức

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Chu vi hình chữ nhật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Diện tích hình vuông

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 26. Một số loài cây sống dưới nước

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Giờ, phút

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 7. Trung thu độc lập

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
First Friends 1

Unit 2. My classroom

 • 7 ngày trước
 • 0