TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung trang 149

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 149

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

mi thuat 2 bài 12 môi trường quanh em

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 27. Loài vật sống ở đâu? BTNB

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ5. Bài 1. Làm quen với phần mềm MuseScore

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Luyện từ và câu 3 Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 31. Nhớ-viết: Bài hát trồng cây

 • 2 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • 2 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 50. Côn trùng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 51. Tôm, cua

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

en.ên tiết 1

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Con sẻ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
ABC English 1

Unit 13. M

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu tỉ số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Cốt truyện

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Sông Hương - Cầm Thu Hiền

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Tranh làng Hồ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Mùa xuân đến tuần 20

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

Bài 30. đan mạch Đề môi trường quanh em

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 103. Ôn tập đủ các kiểu chữ lớp 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 8. Kể về người hàng xóm

 • 3 ngày trước
 • 0