TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Tiếng Anh 9 -Unit 4. Learning a foreign language

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Tiếng Anh 9 (Sách mới). Unit 2. City life. Lesson 2. A closer look 1

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9. Natural disaters

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. Speak and Listen

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 7. Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8.lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 7. Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 2. A closer look 1

 • 2 tháng trước
 • 0