TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 2. Personal information

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 7. Looking back & project

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 3. At home- C 1.2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 9. At home and away

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

bài giảng thì hiện tại hoàn thành tiếng anh lóp 9

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 1. Getting started

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 6. Skills 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 6. Skills 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

unit 1 skill 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 6. Skills 2

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 1. My new school. Lesson 7. Looking back & project

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 01. My hobbies. Lesson 4. Communication

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 5. Study habits

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 5. Technology and you

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11

Unit 1. The generation gap. Lesson 1. Getting started

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 3. At home

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 5. Skills 1

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8.lesson 5. Skills 1

 • 13 ngày trước
 • 0