TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thư mục tạm hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Vật lí 6. Bài 13. Máy cơ đơn giản

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 5 Unit15 What would you like to be in the future

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Hiệu trưởng báo cáo

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 7

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 6

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

may rang ngũ cốc

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Âm nhạc vỗ tay theo nhịp bài hát Yêu hà nội

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Âm nhạc 3. Lớp chúng ta đoàn kết - Bộ gõ cơ thể

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 4

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Sinh hoạt chi đội 8A

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 7 sach moi

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ngu van 11 trò chơi ô chữ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

PROJECT Tiếng anh 10 sách mới

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

kcj

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ĐỊA LÝ 6

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 1 BÀI GIẢNG KHÁC:RUNG CHUÔNG VÀNG

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp tháng 5 hay tk

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

vat li 10 nang cao

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Trò chơi ô chữ có Hướng Dẫn Sử Dụng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TẬP LÀM VĂN 3. TUẦN 29 : kỂ VỀ BUỔI THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tăng cường tiếng việt

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Người Thầy giáo THCS

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ôn tập cuối kH I ( Tiết 1).

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Unit 11. What's the matter with you?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Toán nhà trẻ ôn nhận biết một và nhiều

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

kHÁM PHÁ KHOA HỌC

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tập làm văn 4.

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hai quy tắc đếm cơ bản. bài 1

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hoat dong ngoai gio len lop 8

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 31. Động Phong Nha

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tell the time

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lịch sử 11 bài 23 phần 2

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

các loại vật liệu nổ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 10 sach cu -unit14-C

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tuần 26: Từ ngữ về sông biển (Lớp 20

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TNXH 1,2,3 Tuan 25

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TNHH 1,2,3 Tuan 24

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

TNXH 3. Bài 58. Mặt trời.lhh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 5 cuộc sống quanh em

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Báo cáo chuyên đề MT

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 2

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 5

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Sinh học 11- Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

sinh 10 ý nghĩa của quá trình nguyên phân

 • 24 ngày trước
 • 0