TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Thư mục tạm hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 15 - Lớp 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 3 - Lớp 2

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 9 sach moi - period 86-Unit 10-Looking back and project

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hóa học 7

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ngu van 6 LUOM Tố Hữu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ngữ văn 6 Lượm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

on tập cuoi năm mon lich sử lop 4

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giáo án sự tích hoa hồng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ôn tập tiết 4 - tuần 27 lớp 2

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

sinh học 12 nâng cao sự phân bào

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Review 3. (7-8-9)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tranh sgk tiếng anh củ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hoat dong ngoai gio len lop 5

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 2 luckynumber

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tệ nan fb

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Sự hình thành và phân hủy tầng oz

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bộ sưu tập thí nghiệm ảo và hình minh hoạ động

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 7 sach cu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Lớp 4-5 tuổi

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 5 sáng tạo tranh hoạt động trường em

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Vật lí 9

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 1 TOÁN TUẦN 25. PHẠM VĂN ĐÀ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

toan hoc 1 . PHẠM VĂN ĐÀ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

vat li 10 tồ chơi

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

thiên nhiên thế giới

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

job and preposition

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

chủ đề 11. Đồ vật theo em đến trường

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiếng việt

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

chuong 4

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giáo án thơ Cô dạy con

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài nhóm 2 12d

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài 27 hòa binh cho bé

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

PTTM " NGHE HAT TRỌNG TÂM "MÙA XUÂN ƠI" 5-6 TUỔI

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

PTNT" MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC" 5-6 TUỔI

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mam non

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tiết 49-Bài tập-Tin học 6 THM

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mam non

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 7

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hướng dẫn học lớp 2

 • 18 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

on tap bai 103

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tiếng việt công nghệ 1.

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 5

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 5

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

LUYỆN TẬP TRANG 137

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài ôn tập (từ bài 16 đến bài 22)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Giới thiệu về danh nhân Lương Thế Vinh

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

đại sứ văn hóa đọc đề 1 năm 2019

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

vat li 8

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Sinh học 10. Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dai so 9

 • 23 ngày trước
 • 0