Bài giảng Thể dục

Thư viện Bài giảng Thể dục
bài giảng
Thể dục 8

Thể dục 6.

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 10

lop 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 12

lop 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 12

lop 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 12

lop 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 12

lop 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 11

lop 11

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

HÌNH KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

Chương 5. Chạy bền

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Kỹ thuật hnảy cao

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 2. Đội hình đội ngũ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Thể dục 7

Chương 3.Bài thể dục phát triển chung

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 7

Chương 8. Đá cầu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 7

tiết 77

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

Nhảy xa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

giáo án thể dục 6

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

Chương 2. Đội hình đội ngũ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

 • 6 tháng trước
 • 3
bài giảng
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

BAI GANG DIEN TU UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE(READ)

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật Lý 7

Vật lí 7. Bài 13. Môi trường truyền âm

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 9

Vai trò của TV đối với ĐV và con người

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 9

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 7

Tiến hóa tổ chức cơ thể

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 8

Luật xa gần

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 6

Trang trí đường diềm

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 7

Đề tài phong cảnh

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 6

Một số công trình tiêu biểu

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 8

Giới thiệu chung về hệ nội tiết

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 8

Cơ quan phân tích thính giác

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

bai 52 Dia y

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Nấm tiết 2

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Nấm-Mốc trắng-Nấm rơm

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

vi khuẩn

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Tiết 64 : Địa Y

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Thể dục 7

bật nhẩy

 • 9 tháng trước
 • 4
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 10 tháng trước
 • 9
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 10 tháng trước
 • 12
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 10 tháng trước
 • 11
bài giảng
Thể dục 8

CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

 • 10 tháng trước
 • 10
bài giảng
Thể dục 8

CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

 • 10 tháng trước
 • 8