TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 26 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Sinh học 9 bài 39

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 35. Ưu thế lai

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 • một tháng trước
 • 0