TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học Sinh học 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

bài giảng tích hợp liên môn. Nguyễn Thị nhung

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

lop 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

chuyen de lai 1 cap tinh trang

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0