TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học

Sinh thái học và môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Bao cao thuc tap da lat

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

sinh lý sinh sản

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Năng luong sinh hoc 2019

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

phân hữu cơ vi sinh

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

acid nucleic

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

cd dh

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

bai 10

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

phan bon NPK

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

CẤU TẠO CỦA HOA

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

Con người và môi trường

 • một năm trước
 • 15
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH).

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Human and Enviroment

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

dung thuoc an toan

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

thuoc phan

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

báo cáo thực địa

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

vận chuyển chất ở thực vật và động vật

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học

Enzyme

 • một năm trước
 • 23
Bài giảng
Sinh học

Vi Khuẩn

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Sinh học

Chăn nuôi lợn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

gluxit

 • 2 năm trước
 • 21
Bài giảng
Sinh học

nhan dang giong

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Chan nuoi gia suc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Mẫu sinh

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Liệu pháp gen

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

ung dụng vsv trong nong nghiep

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

lịch sử

 • 2 năm trước
 • 11
Bài giảng
Sinh học

Tích hợp sinh lí hóa

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

ngoại hình thể chất giống vật nuôi

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

chíp sinh học

 • 2 năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

Auxin

 • 2 năm trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học

bệnh quai bị

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

bài 19. sinh 12 cơ bản

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

chuyen dich can bang hoa hoc

 • 2 năm trước
 • 26
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

 • 3 năm trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học

QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP

 • 3 năm trước
 • 17
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT NẤM LINH CHI

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Mất ngủ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT

 • 3 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT BIA

 • 3 năm trước
 • 18
Bài giảng
Sinh học ĐC và DT

Cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào

 • 3 năm trước
 • 27
Bài giảng
Sinh học

Thuyết nội cộng sinh

 • 3 năm trước
 • 44