TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học

cd dh

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

bai 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

phan bon NPK

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

CẤU TẠO CỦA HOA

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)

 • 3 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

Con người và môi trường

 • 4 tháng trước
 • 15
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH).

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Human and Enviroment

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Sinh học (CĐ-ĐH)- Hô hấp.

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

dung thuoc an toan

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

thuoc phan

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

báo cáo thực địa

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

Enzyme

 • 10 tháng trước
 • 23
Bài giảng
Sinh học

Vi Khuẩn

 • một năm trước
 • 10
Bài giảng
Sinh học

Chăn nuôi lợn

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

gluxit

 • một năm trước
 • 21
Bài giảng
Sinh học

nhan dang giong

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Chan nuoi gia suc

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Mẫu sinh

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Liệu pháp gen

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

ung dụng vsv trong nong nghiep

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

lịch sử

 • một năm trước
 • 11
Bài giảng
Sinh học

Tích hợp sinh lí hóa

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

ngoại hình thể chất giống vật nuôi

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

chíp sinh học

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học

Auxin

 • một năm trước
 • 14
Bài giảng
Sinh học

bệnh quai bị

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

bài 19. sinh 12 cơ bản

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

chuyen dich can bang hoa hoc

 • 2 năm trước
 • 26
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học

CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

QUY TRÌNH SX THEO TIÊU CHUẨN GAP

 • 2 năm trước
 • 17
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT DẾ THƯƠNG PHẨM

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT NẤM LINH CHI

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

Mất ngủ

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học

SẢN XUẤT BIA

 • 2 năm trước
 • 18
Bài giảng
Sinh học

Thuyết nội cộng sinh

 • 2 năm trước
 • 44
Bài giảng
Sinh học

Qua trinh bien doi cua nong san

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

di truyen y hoc

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

lưu trữ phôi

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

đề cương nghiên cứu khoa học

 • 2 năm trước
 • 19
Bài giảng
Sinh học

sinh học phát triển

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

nguyen phan

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

van chuyen chat qua mtb

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học

động vật rừng

 • 2 năm trước
 • 0