TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 12 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 4. Đột biến gen

 • 6 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh học

 • 8 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 25. Tạo giống bằng công nghệ gen

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

TIẸT2-SINH 12 NC

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 58. Diễn thế sinh thái

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 28. Di truyền y học

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 4. Đột biến gen

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào

 • 3 năm trước
 • 20
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

vaccine và ứng dụng của vaccine

 • 3 năm trước
 • 19
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 22. Chọn giống vật nuôi và cây trồng

 • 4 năm trước
 • 45
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Di truyen lien ket voi gioi tinh

 • 5 năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bai 13. anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen

 • 5 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

môi trường và NTST t50 -b47

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

TH- Bang chung ve nguon goc dong vat cua loai nguoi

 • 6 năm trước
 • 11
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bai 40 loai sinh hoc va cac co che cach li

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bai 39 qua trinh hinh thanh cac dac diem thich nghi

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

CHUONG V: BÀI 10: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 • 6 năm trước
 • 10
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

CHọn giống bằng phương pháp gây đột biến

 • 6 năm trước
 • 37
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

BAI 20: CẤU TRÚC DI UYỀN CỦA QUẦHỂN T

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Tac động cua nhieu gen...

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bai 20 Tao giong bang cong nghe gen

 • 6 năm trước
 • 12
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

liên kết gen hoán vị gen

 • 6 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bài 4. Đột bién gen

 • 7 năm trước
 • 14
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 2 NC: Phiên mã-Dịch mã (Có phim)

 • 7 năm trước
 • 16
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bài mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

 • 7 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

đột biến gen

 • 7 năm trước
 • 16
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

sinh thai hoc

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

chuyên đề tiến hoá

 • 7 năm trước
 • 9
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

 • 7 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

BẰNG CHỨNG NGUỒN GỐC ĐÔNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI

 • 7 năm trước
 • 19
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bai 45 nc

 • 7 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

bài 45 NC: Sự Phát Sinh Loài Người

 • 7 năm trước
 • 0