Bài giảng Sinh học 12

Thư viện Bài giảng Sinh học 12
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 29. Quá trình hình thành loài

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 5,6,7. Chủ đề: NST và đột biến NST

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bai 38 Cac nhan to anh huong den STPT o DV

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Sinh học 12.bai 30 su nhan len cua virut cua L

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Sinh học 12 nâng cao. Bài 11. Quy luật phân li

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42: Hệ sinh thái

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 34. Sự phát sinh loài người

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 7 tháng trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

 • 7 tháng trước
 • 1