TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 10 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 10 nâng cao hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 46. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 5. Giới Động vật

 • 9 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 10. Axit nuclêic

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 9. Prôtêin

 • 10 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA VI SINH VẬT

 • 11 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

le thi huyen 10a7

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài học về virut

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài 29: Cấu trúc các loại virut

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 43. Cấu trúc các loại virut

 • một năm trước
 • 2
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • một năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến cơ sở hạ tầng

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 16. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 4. Giới Thực vật

 • một năm trước
 • 13
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • một năm trước
 • 22
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 39. Sinh sản của vi sinh vật

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Phương pháp làm mắm

 • 2 năm trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 23. Hô hấp tế bào

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 2 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài 6: NHóm 5

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 14
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 23. Hô hấp tế bào

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

 • 3 năm trước
 • 17
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 43. Cấu trúc các loại virut

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 21. Chuyển hoá năng lượng

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 18
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 16
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Sinh 10 Nâng cao - tế bào nhân thực tiếp theo

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

nâu điên

 • 3 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

 • 4 năm trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 4 năm trước
 • 0