TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 10 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 7. Tế bào nhân sơ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 6. Axit nuclêic

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 8. Tế bào nhân thực

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

lop 10

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 27 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 28 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 29 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5: Protein- Axit nucleic

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 5 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

sinh hoc 10

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 29 Sinh học 10

 • 6 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

 • 7 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 7 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 19. Giảm phân

 • 7 tháng trước
 • 0