TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Sinh học 6. Bai 45 Nguồn gốc cây trồng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 12 Nâng cao

Bài 4. Đột biến gen

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Sinh hoc 9- bài 53

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 35. Hoocmôn thực vật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11

giáo án sinh 11 bai 45

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 30. Truyền tin qua xináp

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 10. Hoạt động của cơ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 46. Trụ não. Tiểu não. Não trung gian

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 3. Tế bào

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh

 • 7 ngày trước
 • 0