TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 4. Trùng roi

 • 6 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 2. Cấu tạo cơ thể người

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 1. Menđen và Di truyền học

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

bài 33.pp bàn tay nặn bột

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

bài giảng tích hợp liên môn. Nguyễn Thị nhung

 • 14 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • 15 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

lop 9

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 22. Tôm sông

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

 • 2 tháng trước
 • 0