TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Bếp lửa

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 Đoan thuyen đánh cá

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 2 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 7

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Ôn tập về truyện

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

 • 4 tháng trước
 • 0