TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang Thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Tiết 132 - Bài 25. Ôn tập về thơ ( Tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

ngu van 9

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mới phát hiện

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 4 tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • 4 tháng trước
 • 0