TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 9 hay tại tailieuhoctap.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con phần 2

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

đề cương ôn tập

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nói với con

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 Mây và sóng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 4 tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 4 tháng trước
 • 0